VOLG ONS LinkedIn Link Facebook Link volg TMS op Instagram Twitter Link

Piping Cargill

ISO 3834-2 certificatie van TMS Industrial Services - certificatie op het hoogste niveau!

In onze vestiging te Moerdijk (NL) heeft zopas de ISO 3834-2 certificatie plaatsgevonden.  De audit is uitgevoerd door het NIL  (Nederlands Instituut van Lastechniek).

De ISO 3834-audit is uitgevoerd bij de las-technische dienst van TMS Industrial Services.  In de ISO 3834 staan de standaard kwaliteitseisen voor het lasproces.  Met versie ISO 3834-2 is er gekozen voor het hoogste niveau !
Er werd een continue kwaliteitsverbetering vastgesteld.  Bovendien werd er een verder onderzoek gevoerd naar de kwalificaties, lasprocedures en bekwaamheden van het las-technisch personeel.  Hieruit blijkt dat er een duidelijke positieve evolutie heeft plaatsgevonden.

De audit werd afgesloten na een bezoek bij de TMS werkplaats te Moerdijk.  Het was opvallend hoe goed georganiseerd de TMS-werkplaats functioneert.  TMS kreeg ook een pluim voor de aanpak.

Met het positieve resultaat van deze certificatie toont TMS Industrial Services weer dat TMS kan voldoen aan alle las-technische eisen.
Niets aan het toeval overlaten.